Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.

Voorwaarden:


Door het insturen van uw aanmelding is uw aanmelding definitief en bindend.


De cursus wordt verzorgd door een gekwalificeerde PADI TecRec instructeur en/of assistenten.


Om de reeds afgelegde onderdelen van de cursus geldig te houden, mag tussen de lessen niet langer dan 6 maanden verstrijken.


Bij inschrijving van een cursus dient tenminste

€ 150,- als aanbetaling te worden voldaan, waarna het cursusmateriaal zal worden verstrekt.


Bij aanvang van de cursus dient het totale cursusgeld te zijn voldaan.


Wanneer er geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven vindt er geen restitutie plaats.


De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de in bruikleen genomen duik apparatuur gedurende de cursus.


Schade en/of verlies aan de in bruikleen gegeven duik apparatuur zal op de cursist worden verhaald.


Na aanmelding ontvangt z.s.m. een bevestiging en nadere details